Hoog personeelsverloop

hoog personeelsverloop stoppen

 
 

Hoog personeelsverloop? Hoe keer je het tij?

 

Binden en boeien van medewerkers, zorgen dat ze jou een aantrekkelijke werkgever vinden en dat personeel niet zomaar wegloopt naar een andere werkgever. Het is vandaag de dag een heel groot en belangrijk thema. We zien heel veel ondernemers ermee worstelen. Sommige hebben een plan, anderen lijkt het te overkomen en worstelen met de vraag ‘hoe dan’.

Maar wat maakt dat het ene bedrijf nog steeds relatief makkelijk aan personeel komt en het andere bedrijf nauwelijks mensen weet aan te trekken? Sterker: veel bedrijven zien meer personeel vertrekken dan dat ze kunnen vinden.

 

‘Hoe kan dat? Wat is de oorzaak?’ 

 

We bespreken dit aan de hand van een praktijkvoorbeeld. 

 

Een klant van ons, een grote logopediepraktijk, heeft beide situaties meegemaakt. 

Enige jaren geleden liepen medewerkers ‘zomaar’ weg, eigenlijk zonder bekende redenen. Ze had werkelijk te maken met leegloop. Vanzelfsprekend betekende dit grote zorgen en stress. Het overkwam haar en aanvankelijk had ze geen idee.

Maar ambitieus als ze was, en nog steeds is, wilde ze het tij keren. Zorgen dat ze een aantrekkelijke werkgever zou worden èn medewerkers lang aan zich zou binden, ondanks de zeer krappe arbeidsmarkt voor logopedisten.

 

‘Ze realiseerde zich wat ze niet goed had gedaan in het verleden’ 

 

Ze keek terug op de situatie en realiseerde zich een aantal zaken. 

Ze had:

  • Te weinig aandacht en dus tijd voor haar medewerkers genomen.
  • Te weinig oog voor wat haar medewerkers daadwerkelijk nodig hadden.
  • Te weinig echte contactmomenten om te horen hoe het ècht ging met de mensen waarmee ze dagelijks werkte.

 

‘het moest anders !’

 

Maar ook was ze kritisch naar zichzelf en haar organisatie. Ze wilde anders en moest dus veranderen.

Inmiddels heeft ze een mooi team van mensen om zich weten te verzamelen. Ze staat nauw in contact met de medewerkers. En belangrijk; ze luistert naar de behoeften die een ieder heeft. Dat wil niet zeggen dat je overal ja en amen op moet zeggen. Maar wel dat je in gesprek gaat en uitlegt als iets niet kan. 

Daarnaast geeft ze medewerkers de ruimte om een groot deel van hun werk zelf in te vullen. Natuurlijk wel binnen kaders. Want ondanks dat het een informele organisatie is, wil je dat medewerkers weten wat kan en wat mag. 

En het mooie is: goede medewerkers trekken andere goede mensen aan! Zo ook hier !

Maar groei van haar bedrijf zorgde voor andere uitdagingen. Want groeit je bedrijf, dan groeit het personeelsgedoe vaak met je mee. Een oud cliché, maar vaak wel waar.  

 

‘Wat is dat toch?’

 

Als bedrijven klein zijn is alles overzichtelijk. Iedereen kent elkaar goed, men weet wat ze aan elkaar hebben, mensen helpen elkaar waar nodig en mondeling doen van toezeggen komt eigenlijk altijd goed.

Groeit je bedrijf dan is bovenstaande niet meer vanzelfsprekend. Er komen verschillende afdelingen, groepsvorming ontstaat en medewerkers vinden ergens wat van. Ze komen met verschillende vragen rondom de regels en afspraken, er worden uitzonderingen gemaakt en toezeggingen gedaan die achteraf niet altijd handig bleken.

Er ontstaat steeds meer het gevoel dat het je overkomt. Je wordt geleefd. Medewerkers willen van alles en soms zonder dat je je realiseert wat consequenties kunnen zijn geef je akkoord. 

En medewerkers voelen dat. Want bij een groter wordend bedrijf gaan medewerkers namelijk ook meer verwachten van de leidinggevende/ ondernemer. 

 

‘Je komt in de volgende fase: groeipijnen’

 

Op dit punt was onze klant aanbeland toen ze in contact kwam met DURF Company. Groeipijnen. Het is de volgende fase, een fase waarin professionalisering centraal komt te staan.

Zorgen dat die medewerkers waar je trots op bent en graag wilt dat ze blijven ook daadwerkelijk verbonden blijven aan jouw organisatie.

Eén van zaken die we aangepakt hebben zijn de ontwikkeling van heldere, transparante arbeidscontracten en stageovereenkomsten in combinatie met een op maat gemaakt personeelshandboek. Zo zijn de spelregels en verwachtingen helder voor zowel werkgever als de medewerkers. 

 

En dat dat fijn werkt blijkt uit de reactie van onze klant

“Omdat onze logopediepraktijk sterk is gegroeid de afgelopen jaren, kreeg ik steeds meer vragen van medewerkers over HR zaken. Vaak kostte het veel tijd om dingen uit te zoeken en dan wist ik nog niet zeker of ik het allemaal goed had gedaan. Met Robert-Jan van DURF Company hebben wij een personeelshandboek gemaakt waarin de belangrijkste zaken helder en ongecompliceerd beschreven zijn. 

Dit draagt bij aan professionalisering van de praktijk, maar geeft ook rust dat zaken goed beschreven zijn en dat het klopt volgens wet en regelgeving. Collega’s kunnen nu zelf het handboek raadplegen bij vragen. 

Bij het maken van het handboek viel mij op dat Robert-Jan goed aanvoelt wat wij willen uitdragen als praktijk. Zo zijn de contracten die hij opnieuw opgesteld heeft, passend bij wat wij willen uitstralen als kinderlogopediepraktijk: laagdrempelig, fris, speels, maar ook professioneel.”

 

Dank, Robine

 

Feit: 70% van de medewerkers kiest niet voor een andere werkgever omdat ze het werk niet meer leuk vinden.

Maar omdat:

  • Medewerkers zich niet gehoord voelen.
  • Medewerkers meer behoefte hebben aan autonomie. 
  • Medewerkers de cultuur en sfeer niet prettig vinden.
  • Eenvoudige zaken niet goed geregeld zijn.
  • Niet voor iedereen dezelfde afspraken gelden.
  • Toezeggingen niet of deels nagekomen worden. 

Natuurlijk personeelsverloop is prima en juist goed. Het zorgt voor vers bloed en kan zorgen voor nieuwe energie, kennis etc. Maar een te hoog verloop kan schadelijk zijn voor de organisatie en gaat gepaard met veel (onzichtbare) kosten. 

Waar liggen jouw uitdagingen? We gaan graag vrijblijvend het gesprek aan.

 

Meer weten? vragen@durfcompany.nl

 
 

 

Terug naar Blogpagina