Stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst?

stageovereenkomst of arbeidsovereenkomst? Zorg dat je stageovereenkomst niet toch uitgelegd wordt als arbeidsovereenkomst met alle gevolgen van dien.

 
Augustus 2022

Voorkom onduidelijkheden met stageovereenkomsten. We geven 7 tips!

 

Als een stagiair bij je komt stage lopen maak je natuurlijk een stageovereenkomst.

Maar kijk uit!

Zorg dat de stageovereenkomst niet onbedoeld een arbeidsovereenkomst wordt. De inhoud van een stageovereenkomst is niet wettelijk geregeld. Bijzonder eigenlijk, omdat rondom arbeidsovereenkomsten juist wel zeer veel is vastgelegd door de wetgever. 

Toch is het goed om hier wel aandacht voor te hebben. In deze blog leggen we uit waarom.

 

‘Wat zijn de kenmerken van een arbeidsovereenkomst?’

 

In het Burgerlijk Wetboek 7 artikel 610 wordt beschreven wat de drie kenmerken zijn van een arbeidsovereenkomst: arbeid, loon en gezagsverhouding. 

Dus wanneer een stagiair bij jou stage loopt, maar er wel sprake is bovengenoemde drie kenmerken, dan is de stageovereenkomst feitelijk een arbeidsovereenkomst, ook al staat er in de overeenkomst omschreven dat het geen arbeidsovereenkomst is. Deze situatie is onwenselijk.

 

‘De gevolgen als de stagiair feitelijk een arbeidscontract heeft’ 

 

Wanneer de stageovereenkomst eigenlijk een arbeidsovereenkomst is betekent dit onder andere dat de stagiair:

> recht heeft op het minimumloon, of salaris op basis van de CAO;

>> recht heeft op een transitievergoeding;

>>> recht heeft op betaalde vakantiedagen, loondoorbetaling bij ziekte etc.

 

Maar het betekent ook dat:

> de ketenregeling van toepassing is;

>> de wettelijke regels van het ontslagrecht van toepassing zijn;

>>> je als werkgever belasting- en premie verplichtingen hebt.

 

Dat is toch niet de bedoeling als een stagiair bij jou stage komt lopen?! Hoe voorkom je dan bovengenoemde ongewenste situatie?

 

7 Tips bij stageovereenkomsten

Met de volgende 7 tips kun je voorkomen dat een stageovereenkomst toch uitgelegd kan worden als een arbeidsovereenkomst. 

1. Schrijf in de stageovereenkomst duidelijk dat de stage wordt gevolgd in het kader van de opleiding…  bij onderwijsinstelling

2. Stel een begeleider aan die je stagiair begeleid en de stage evalueert aan de hand van de gestelde doelen.

3. Maak een opleidingsplan (of gebruik het plan van de opleiding) en leg de leerdoelen van de stage vast.

4. Spreek een stagevergoeding af. Deze ligt (natuurlijk) veel lager dan het loon.

5. Stel een aantal onbetaalde vakantiedagen vast.

6. Vermeld dat de stagevergoeding stopgezet wordt bij ziekte.

7. Laat de stagiair niet zelfstandig werken als plaatsvervanger van een collega.

 

MAAR: de werkwijze in de praktijk zal uiteindelijk toch bepalen of het een stageovereenkomst is of een arbeidsovereenkomst! Maak dus niet alleen een stageovereenkomst voor de vorm. Volg de afspraken die je met elkaar maakt en wie weet haal je met de stagiair wel nieuw toekomstig talent in huis!

 

Meer weten? vragen@durfcompany.nl

 
 

 

Terug naar Blogpagina