Wit, zwart of grijs verzuim?

Is het meer dan een griepje dan is het echt tijd om aandacht te hebben voor het ziekteverzuim van je medewerker. Wanneer de medewerker afwezig is omwille van een vastgestelde en algemeen erkende ziekte is er sprake van zogenaamd ‘wit verzuim’. Als een medewerker zich ziek meldt zonder ziek te zijn, spreken we van ‘zwart verzuim’. Alle situaties van verzuim zijn ontzettend vervelend en lastig, om verschillende redenen.

 
 

Soorten verzuim

 

Zodra er meer aan de hand is dan een griepje is het echt tijd om aandacht te hebben voor ziekteverzuim van je medewerker.

Wanneer een medewerker afwezig is omwille van een vastgestelde en algemeen erkende ziekte is er sprake van zogenaamd ‘wit verzuim’.

Als een medewerker zich ziek meldt zonder ziek te zijn, spreken we van ‘zwart verzuim’.

Alle bovengenoemde situaties van verzuim zijn ontzettend vervelend en lastig, om verschillende redenen. Voor de medewerker zelf maar ook voor jou als ondernemer.

 

Wit verzuim

Dit betekent dat de medewerker echt ziek is. Denk hierbij aan een buikgriep, migraineaanval of een gebroken pols; je medewerker is vaak binnen enkele dagen of weken weer beter.

Maar het kan ook zijn dat hij of zij voor langere tijd geen werkzaamheden kan verrichten. Vaak is er dan sprake van een ernstige ziekte. Denk aan een longontsteking, herseninfarct of misschien wel een vorm van kanker.

Helder is in ieder geval dat er een duidelijk ziektebeeld is.

 

Grijs en zwart verzuim

Hoe anders is dat bij ‘zwart verzuim’ of ‘grijs verzuim’. Je medewerker verschijnt niet op z’n werk maar de reden is niet direct een vorm van ziekte.

De tussen term, grijs verzuim, duidt op de ziekmelding op grond van reële klachten waarbij het echter twijfelachtig blijft of de medewerker echt niet tot werken in staat is.

Wanneer duidelijk is dat de hij of zij thuis zit, maar niet ziek is, noemen we dit zwart verzuim.

Het klinkt gek, maar deze twee vormen van verzuim kunnen wel eens veel lastiger zijn voor jou als werkgever. Want wat is er nu echt aan de hand?

 


‘je medewerker komt niet werken maar is ook niet direct ziek’

 


Wat is de oorzaak van het niet verschijnen en het ziekmelden?

Dat kan bijvoorbeeld met een thuissituatie te maken hebben. Denk aan problemen in de relationele sfeer. Het zou zomaar kunnen dat je medewerker niet echt een prater is. Niet gemakkelijk deelt wat hem bezighoudt. Een liefdesrelatie die vol onder spanning staat. Problemen met een kind op school wat heel veel stress bij hem of haar teweeg brengt.

Een andere oorzaak van ziek melden, maar niet echt ziek zijn, kan ook door arbeidsomstandigheden komen. Een hoog opgelopen conflict met collega’s waardoor hij zich niet meer prettig voelt in z’n werkomgeving. Het geeft hem zoveel stress dat hij niet meer kan functioneren.

 

‘pesten op de werkvloer’

 

Men denkt vaak dat dat alleen maar op school gebeurt. Onderzoek wijst echter uit dat gemiddeld 1 op 10 medewerkers vroeg of laat slachtoffer wordt van pesterijen.

Meestal begint pestgedrag met subtiele vormen: roddelen, buitensluiten, intimideren en negeren. Wat is het grootste verschil tussen pesten en plagen? Dat gaat niet over de vorm maar in welke mate dit gebeurd. Bij plagen is iedere medewerker wel eens aan de beurt. Bij pesten is het structureel dezelfde werknemer die de kop van jut is.

Het herkennen van pesten is van groot belang. Meestal hebben bedrijven in een werkhandboek wel iets staan over pesten en hoe daarmee om te gaan.

Maar alleen het op papier zetten is onvoldoende. Medewerkers moeten ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat pesterijen gemeld kunnen worden bij de werkgever. Dat dit toegankelijk is en ze ook echt gehoord worden.

Zo’n tweederde van alle medewerkers zegt weg te zullen gaan bij een bedrijf met een structurele pestcultuur.


Wat te doen?

Alles begint met aandacht voor ziekteverzuim en het onderzoeken van de oorzaken. Ga het echte gesprek aan met je zieke medewerker om te zorgen voor de verbinding. Wacht niet af, maar neem het initiatief, hoe moeilijk dat soms ook zal zijn.

Realiseer je dat verzuim veel kost. In geld uitgedrukt, maar ook in tijd en energie. Hoe eerder je echt bewust bent van de situatie, des te sneller je met elkaar vooruit kan kijken en aan de slag kan gaan. Dat is fijn voor de medewerker en voor jou als ondernemer. 

Wil je meer grip krijgen op verzuim? Ontdek wat verzuimbeleid voor je bedrijf kan betekenen.

Verzuim lastig?

 

Meer weten? vragen@durfcompany.nl

 
 

 

 

Terug naar Blogpagina