Personeelsverloop terugdringen

Instroommonitoren. Waarom alleen exitgesprekken voeren? Bedenk eens wat het op kan leveren als je weet waarom blije en gelukkige medewerkers zo graag bij jou werken!

 
 

Voer jij al ‘waarom werk je bij ons’ gesprek?

Het nut van het voeren van vele exit gesprekken of stay gesprekken (waarom werk je bij ons gesprek) wordt nogal eens ter discussie gesteld. Veel gehoorde argumenten zijn helaas; tijdgebrek, ‘krijg je er wel alles uit’. Jammer is nog een zacht understatement. Het alternatief dat soms geboden wordt is een ‘exitformulier’ dat medewerkers zelf mogen invullen. Dat is aardig, maar daarmee krijg je beperkte kwalitatieve informatie.


Maar wat kost een exitgesprek en wat levert het op?

 

Kosten exitgesprek versus inzichten en opbrengsten

Voorbeeld
We nemen aan dat het voeren van exitgesprekken circa 500 euro per medewerker kost. (gesprek voorbereiden, gesprek houden, evalueren en ermee aan de slag gaan). De kosten van één vertrekkende medewerker liggen tussen de 40% en 100% van het jaarsalaris.., afhankelijk van de functie natuurlijk.

Stel dat je met de uitkomsten van diverse exitgesprekken enkele bezwaren kan wegnemen waardoor één medewerker met een salaris van €40000,- toch besluit te blijven.

De winst is duidelijk. Enkele exit gesprekken per jaar kunnen zeer waardevolle input zijn voor het wegnemen van bezwaren, en eye-openers zijn. Dat hoeven echt niet altijd hele grote issues te zijn. Praktijk leert dat juist ook veel kleine ‘issues’ ervoor kunnen zorgen dat medewerkers elders willen werken. Lees er meer over in deze blog.

Helaas staat bij een exitgesprek het vertrek van de medewerker vast. Hij/ zij wil om redenen de organisatie verlaten. We horen het veel van ondernemers die we spreken. Het voortijdig vertrek van medewerkers is te hoog. Ik wil medewerkers langer binden & boeien.

 

‘Maar wat doe je goed? Weet je waarom medewerkers bij jouw organisatie werken?’

 


Wat kan je doen zodat medewerkers langer bij je blijven werken?

Denk dan eens aan een ‘waarom werk je bij ons gesprek’. Ga actief in gesprek met medewerkers die niet voornemens zijn te vertrekken. Want ongetwijfeld doe je als organisatie heel veel goed. Maar wat is dat dan? Waarom werken medewerkers bij jou?

Denk aan vragen als:

> Wat zijn de belangrijkste redenen waarom je bij ons werkt?
> Wat waardeer je het meest in je huidige functie?
> Wat doen wij als organisatie goed?
> Wat kunnen wij als organisatie doen om je werkplezier verder te vergroten?
> Welke zaken zouden we als organisatie beter kunnen doen?
> Wat je het leukst in huidige functie?
> Wat ervaar je in huidige functie als minst plezierig? Zouden wij wat kunnen doen hierin?

Door te luisteren en te vragen krijg je heel veel waardevolle informatie. Het gaat hier niet over het vertellen wat er allemaal niet goed gaat tot in den treure. Het gaat om zaken inzichtelijk te krijgen, het vinden van blinde vlekken en met elkaar oplossingen bedenken!

 

‘ontdek de toegevoegde waarde van een gesprek’

 

De toegevoegde waarde van een ‘waarom werk je bij ons’ gesprek, maar zeker ook een exitgesprek wordt vaak onderschat. In een tijd waar het verloop hoog is, goede mensen schaars en je dus mensen voor langere tijd aan je wilt binden (en dus ook boeien!) blijken dit keer op keer waardevolle instrumenten. Want als organisatie heb je ongetwijfeld het beste voor met je medewerkers.

Maar is dat ook wat zij het meest waarderen?

Zijn dat ook de thema’s die zij belangrijk vinden?

 

Wie weet zijn er blinde vlekken en krijg je inzichten die je organisatie naar een hoger plan tillen. Medewerkers waarderen het als ze betrokken worden en jij aandacht hebt voor het werkplezier.

 

‘Belangrijke voorwaarde voor succes’

 

Ga met de uitkomsten aan de slag en koppel terug wat je gehoord en hebt wat je kan doen. Pas dan heeft het ‘waarom werk je bij ons gesprek ook echt toegevoegde waarde. Want uitvraag doen bij medewerkers en het vervolgens voor jezelf houden is sterk af te raden. Dat heeft een averechts effect.

We kunnen ons voorstellen dat je vragen over hebt rondom deze vraagstukken. Schroom niet jouw vraag vrijblijvend met ons te delen. 

 

Meer weten? vragen@durfcompany.nl

 
 

 

Terug naar Blogpagina