Het re-integratieverslag, denk er niet te licht over

Het re-integratieverslag, denk er niet te licht over. Onderneem je niet de juiste stappen op het juiste moment, of vergeet je iets te vermelden in het verslag dan kunnen er serieuze loonsancties volgen.

 
 

Een gedegen re-integratieverslag is cruciaal

Een medewerker die langdurig ziek wordt kost je als ondernemer heel veel tijd, energie en als niet oppast heel veel geld.

Het re-integratieverslag is een serieuze opgave, die tijd en aandacht vraagt van de procesbegeleider. De start van het re-integratieverslag (RIV) begint in week 6. Onderneem je niet de juiste stappen op het juiste moment, of vergeet je iets te vermelden in het verslag dan kunnen er serieuze loonsancties volgen.

 

‘loon doorbetalen’

 

Wordt een medewerker ziek, dan betaal je de eerste 104 weken het loon door. De eerste 2 jaar van de ziekte is werkgever verplicht om het loon door te betalen. Dat betekent concreet minstens twee jaar 70% van het brutoloon. Veel werkgevers kiezen ervoor het eerste jaar 100% te betalen en in het tweede jaar 70%.

Naast het financiële aspect ga je samen met de medewerker werken aan zijn re-integratie. Start hier zo spoedig mogelijk mee. Mogelijk kan je voorkomen dat hij langer verzuimt dan nodig is. Zorg dat de verbinding blijft met de medewerker. Maak belafspraken of doe om de week een video call. En ga eens in zoveel tijd op bezoek. Het kan echt voor versneld herstel zorgen.

 

‘misschien is er meer aan de hand’

 

Maar mogelijk is er meer aan de hand en is er sprake van langdurig verzuim. Wanneer het ziekteverzuim langer duurt dan vier weken dan spreken we van langdurig verzuim. Wat en hoe te handelen staat in de Wet Verbetering Poortwachter. Iedere afspraak die je met de medewerker maakt moet je vastleggen in het re-integratieverslag.

 

‘versturen re-integratieverslag’

 

Aan het einde van het re-integratietraject moet de werkgever een re-integratieverslag bij het UWV aanleveren. Op basis van dit verslag beoordeelt UWV of werkgever en medewerker voldoende hebben gedaan aan de re-integratie van de medewerker. Dit is de RIV-toets.

De uiteindelijke WIA-uitkering vraagt de medewerker zelf aan bij het UWV. Indien blijkt dat het re-integratieverslag onvolledig is kan er een loonsanctie opgelegd worden van maximaal één jaar.

Na 88 weken ziekte krijgt de medewerker een brief van het UWV. De medewerker kan de online aanvraag uiterlijk in de 93e week indienen dat hij of zij ziek is; dat is na ongeveer 1 jaar en 9 maanden ziekte.

Als werkgever zorg je ervoor dat uiterlijk in de 93e week van verzuim de medewerker het re-integratieverslag ontvangt. Als procesbegeleider lever je via het werkgeversportaal van het UWV het re-integratieverslag aan. Een compleet overzicht lees je in het 10 stappenplan.

Wil je deskundig advies of een praktische ondersteuning? Schroom niet jouw vraag met ons te delen. We denken graag met je mee.

 

Meer weten? vragen@durfcompany.nl

 
 

 

 

Terug naar Blogpagina