In 10 stappen een compleet re-integratieverslag

Jouw re-integratieverslag: succesvol of financieel drama? Neem de stappen die je geacht wordt te nemen serieus. Volg de richtlijnen en leg alles zo goed mogelijk vast. Want een gedegen verslaglegging en betrokken casemanager kan verschil zijn tussen een succesvol re-integratieverslag of een financieel drama.

 
 

Jouw verslag een succes of een financieel drama?

 

Gedoe. Langdurig. Tijdrovend. Regels. Noodzakelijk. Nauwgezet. 

Dat zijn steekwoorden die ons opkomen als het gaat over het re-integratieverslagen.

Maar, duur leergeld betalen is wel het laatste waar je zin in hebt. Dus neem de stappen die je geacht wordt te nemen serieus. Volg de richtlijnen en leg alles zo goed mogelijk vast. Want een gedegen verslaglegging en betrokken casemanager verzuim kan het verschil zijn tussen een succesvol re-integratieverslag of een financieel drama. 

In een eerdere blog hebben we al aandacht besteed aan de noodzaak van een re-integratieverslag (RIV). Hier gaan we het hebben over de stappen die je moet nemen om tot een gedegen verslag te komen.

 

Een compleet re-integratieverslag bestaat uit ingevulde formulieren en registraties van de volgende stappen:

Stap 1. Werknemer ziek melden | DAG 1

Ziekmelding van de werknemer bij de bedrijfsarts/ arbodienst.

 

Stap 2. Probleemanalyse | WEEK 6

De bedrijfsarts/ arbodienst stuurt de probleemanalyse. Hierin staat beschreven wat de medewerker nog kan en welke stappen ondernomen kunnen worden om herstel en re-integratie mogelijk te maken. Mogelijk zijn er bijstellingen geweest, voeg ook deze toe.

 

Stap 3. Plan van aanpak | WEEK 8

Samen met de zieke medewerker wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Vul dit formulier volledig in, onderteken het en upload het via het Werkgeversportaal UWV.

 

Stap 4. Voortgangsgesprekken re-integratie | ELKE 4 WEKEN

Zorg dat het Plan van Aanpak gerealiseerd wordt. Houdt contact met de medewerker, vraag hoe het gaat en onderhoudt regelmatig persoonlijk contact. Zorg voor vastlegging van de contactmomenten, hoe je contact hebt onderhouden, de inhoud van de gesprekken en welke afspraken je hebt gemaakt.

 

Stap 5. Verzuimmelding | WEEK 42

Doe in week 42 (uiterlijk op de eerste werkdag nadat uw werknemer 42 weken ziek is) aangifte van langdurige ziekte via de Verzuimmelder op het Werkgeversportaal. Doe de aangifte bij voorkeur online.

 

Stap 6. Eerstejaarsevaluatie | WEEK 52

Samen met de medewerker wordt een (eerstejaars)evaluatie opgesteld, aangevuld met eventuele overige evaluaties. Verken samen een zogenaamd ‘tweede spoortraject’. (Re-integratie bij de huidige werkgever wordt ‘eerste spoor’ genoemd en re-integratie bij een andere werkgever ‘tweede spoor’.)

 

Stap 7. Voorbereiding op WIA-aanvraag | WEEK 88

De zieke medewerker krijgt van het UWV informatie over de WIA. Zorg voor een correct gedateerd en compleet re-integratieverslag. De medewerker heeft dit nodig voor de WIA-aanvraag.

 

Stap 8. Eindevaluatie | WEEK 91

Samen met de medewerker wordt de Eindevaluatie Plan van Aanpak WIA ingevuld. Voeg het Actueel Oordeel van de bedrijfsarts/ arbodienst bij. Upload in het Werkgeversportaal het complete re-integratieverslag.

 

Stap 9. WIA-aanvraag | WEEK 93

Uiterlijk in week 93 behoort een kopie van het complete re-integratieverslag, inclusief brieven van de bedrijfsarts/ arbodienst aan de medewerker te zijn verstuurd voor zijn of haar eigen administratie.

 

Stap 10. Beoordeling WIA-aanvraag | UITERLIJK WEEK 104

Mocht het re-integratieverslag incompleet of niet correct zijn ingevuld, dan loopt werkgever het risico dat hij de medewerker nog een jaar het loon moet doorbetalen (loonsanctie). Als de WIA-uitkering wordt toegekend, dan volgt ontslag van de medewerker.

Wil je deskundig advies of een praktische ondersteuning? Schroom niet jouw vraag met ons te delen. We denken graag met je mee.

 

Meer weten? vragen@durfcompany.nl

 
 

 

 

Terug naar Blogpagina