Waarom ziekteverzuim een probleem kan worden

Waarom ziekteverzuim een probleem kan worden? Verzuim is een complex en tijdrovend personeelsvraagstuk en helaas vaak onderbelicht. Het is echter een van de personeelszaken die je beter wel in orde kan hebben. Wanneer je niet de juiste stappen op het juiste moment neemt kunnen loonsancties in het verschiet liggen. Zieke medewerkers kunnen in zo’n geval voor grote (financiële) problemen zorgen.

 
 

Wat is ziekteverzuim?

Wanneer een medewerker niet op z’n werk verschijnt door ziekte dan spreken we van ziekteverzuim. Hij verschijnt niet op zijn werkplek en geeft daarvoor als reden ‘ziekte’ op. In welke mate er sprake is van ziekte, is niet altijd direct duidelijk. De medewerker beslist zich ‘ziek’ te melden.
Er zijn tal van soorten verzuim. Daarover meer in een volgende blog. Hier gaan we verder door op de vormen van ziekteverzuim. Belangrijk, omdat dit voor jou als werkgever bepalend is welke stappen je moet gaan ondernemen.

 

‘Het gemiddelde ziekteverzuim bedraagt 4%’

 

Ziekteverzuim is voor iedere werkgever een situatie waar hij liever niet te vaak aan denkt. Maar vroeg of laat krijgt iedere ondernemer hiermee te maken.

Wat onschuldig begint kan soms een langdurig traject worden. Vervelend voor de medewerker maar natuurlijk ook voor jou als ondernemer.

Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland schommelt al jaren rond de 4%. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er zo’n 40 worden verzuimd wegens ziekte. Het ziekteverzuim is jaarlijks het hoogst in de herfst- en wintermaanden. In deze coronaperiode ligt het ziekteverzuim aanzienlijk hoger. En de verwachting is dat dat voorlopig ook blijft. Want uitval van zieke medewerkers betekent meer druk bij de werkenden. Daarin schuilt het risico dat ook gezonde medewerkers vroeg of laat uitvallen. Verzuim kan snel gaan. Ga daarom op tijd het verzuimgesprek aan als je merkt dat medewerkers dreigen uit te vallen.

We zien dat het verzuimpercentage wel sterk verschilt per bedrijfsgrootte en bedrijfstak. Het verzuim is het laagst in bedrijven tot 10 werknemers en het hoogst in bij bedrijven met meer dan 100 medewerkers. Het ziekteverzuim bij deze laatste groep is ook hoger dan het totaal voor Nederland, terwijl dit bij de groep met het minste aantal werknemers ruim onder dit aandeel ligt.

 

Verzuim betekenis

Wanneer een medewerker niet op z’n werk verschijnt door ziekte dan spreken we van ziekteverzuim. Hij verschijnt niet op zijn werkplek en geeft daarvoor als reden ‘ziekte’ op. In welke mate er sprake is van ziekte, is niet altijd direct duidelijk. De medewerker beslist zich ‘ziek’ te melden.
Er zijn tal van soorten verzuim. Daarover meer in een volgende blog. Hier gaan we verder door op de vormen van ziekteverzuim. Belangrijk, omdat dit voor jou als werkgever bepalend is welke stappen je misschien moet ondernemen.

 

‘Vormen ziekteverzuim’

 

Afhankelijk van de duur van het verzuim word jij als werkgever geacht stappen te ondernemen. We onderscheiden de volgende vormen:

 

Kort ziekteverzuim

We noemen ziekteverzuim kort wanneer een medewerker tot vier weken ziek is. Denk hierbij aan buikgriep, een ontsteking of burn-out klachten. Voor jou als werkgever zijn de gevolgen vaak te overzien.


TIP: Vergeet niet direct in de eerste week al een melding te doen bij de arbodienst of bedrijfsarts. Je kan immers niet altijd weten of het verzuim een kort ziekteverzuim is.

 

Frequent kort ziekteverzuim

Daarnaast kan het voorkomen dat een medewerker niet lang ziek is, maar dat hij of zij zich wel ziek meldt. Dat noemen we frequent kort verzuim.

Let op! Dit kan een teken zijn dat er bij de medewerker meer aan de hand is. Ga daarom het gesprek aan met de medewerker om met elkaar te ontdekken wat er speelt. Dat kan werk gerelateerd zijn, een moeilijke thuissituatie of een combinatie van factoren die zorgen dat de medewerker zich vaker ziek meldt.

Niet alleen is het vanuit menselijk oogpunt goed het gesprek aan te gaan. Belangrijk voor jou als werkgever is dat je de kans op lang ziekteverzuim minimaliseert.

 

Lang ziekteverzuim

We spreken van lang ziekteverzuim zodra een medewerker langer dan zes weken ziek is. Zodra dit aan de orde is, ben jij als werkgever verplicht te handelen volgens de Wet Verbetering Poortwachter.

 

Verzuim onderbelicht

Verzuim is een complex en tijdrovend personeelsvraagstuk en helaas vaak onderbelicht. Het is echter een van de personeelszaken die je beter wel in orde kan hebben. Wanneer je niet de juiste stappen op het juiste moment neemt kunnen loonsancties in het verschiet liggen. Zieke medewerkers kunnen in zo’n geval voor grote (financiële) problemen zorgen.

 

‘Daarom is ons advies: wees proactief’

 

Zorg daarom dat je verzuimbeleid maakt en daardoor heel veel kan besparen op verzuimkosten. Verzuimbeleid is erop gericht de duur en de frequentie van ziekteverzuim terug te dringen en omvat tevens alle preventieve maatregelen om ziekte en ongevallen te voorkomen.

Krijg grip op verzuim. Download gratis ons verzuimprotocol. Zo ben je in ieder geval op de hoogte welke stappen je moet nemen zodra je te maken krijgt met een zieke medewerker.

Meer weten? vragen@durfcompany.nl

 

 

 

Terug naar Blogpagina