Verzuimprotocol voorbeeld

Verzuimprotocol voorbeeld.. Zorg dat je weet wat te doen als je medewerker ziek wordt.

 
 

Waarom een verzuimprotocol?

Hopelijk heb je geen verzuim op dit moment. Maar als het zover is wil je natuurlijk wel beslagen ten ijs komen en geen stappen overslaan. 

Meld je zieke werknemer op tijd aan bij het UWV. Als je als werkgever je medewerker niet, of te laat aanmeldt, kunnen een bestuursrechtelijke verzuimboete opgelegd krijgen die kan oplopen tot €455,-. (kijk op rijksoverheid artikel 2c Hoogte van de werkgeversboete bij niet of niet behoorlijke melding).

Het verzuimproces begint met een tijdige en volledige registratie van de ziekmelding. Het UWV controleert na de verzuimperiode zeer streng en bekijkt of alle processtappen tijdig en correct zijn gevolgd.

Als ondernemer heb je mogelijk niet eerder met verzuim te maken gehad. Om dure loonsancties te voorkomen is het noodzakelijk om de stappen te volgen die de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) voorschrijft. Om jou bij dit proces te helpen hebben we voor jou een hulpmiddel: een voorbeeld verzuimprotocol, met op één A4 alle stappen.

 

‘Denk niet alleen aan het proces, zorg voor blijvende verbinding met je werknemer ’ 

 

Vergeet de menselijke kant niet van verzuim. Onderzoek laat zien dat 70% van het verzuim in Nederland komt door een psychisch probleem. Jij als ondernemer en/of leidinggevende baalt vanzelfsprekend van het ziekteverzuim. 

Het werk stagneert, je productie loopt vertraging op of je verkopen in een rayon vallen stil. Maar realiseer je dat ook je medewerker hier niet gelukkig mee is. 

En wat wil jij? Natuurlijk dat je medewerker zo spoedig mogelijk weer teruggaat in het arbeidsproces. 

Als een medewerker (voor langere tijd) uit de roulatie is, zorg dan dat je verbinding houdt met hem of haar. Beperk dit niet tot het versturen van een bosje bloemen of een kaart met de namen van de collega’s. Hopelijk doe je dat sowieso.

Zoek het vooral ook in persoonlijk contact en oprechte aandacht. De verbinding blijven houden draagt substantieel bij aan een spoedige en duurzame re-integratie

Denk aan een video-call eens in de één of twee week en neem je voor regelmatig fysiek op bezoek te gaan en hem of haar te ontmoeten op kantoor. En neem hier echt de tijd voor, dat betaald zich terug. 

Heb je te maken met een medewerker die dreigt uit te vallen? Lees hier onze 7 tips die jou helpen bij het voeren van effectieve verzuimgesprekken.

 

Download gratis het voorbeeld verzuimprotocol.

 

We kunnen ons voorstellen dat je vragen over hebt rondom verzuim. Schroom niet jouw vraag vrijblijvend met ons te delen. 

 

Meer weten? vragen@durfcompany.nl

 
 

 

Terug naar Blogpagina