Vertrouwenspersoon verplicht?

Werk ook met een extern vertrouwenspersoon van DURF Company

 
 

Is het hebben van een vertrouwenspersoon verplicht?

Nee, een vertrouwenspersoon hebben in je bedrijf is (nog niet anno mei 2022) niet wettelijk verplicht. Maar de Arbowet zegt wel dat je verplicht bent om goed voor je personeel te zorgen.

Er is momenteel een wijziging van de Arbowet in behandeling bij de Tweede Kamer. Die zegt dat je als werkgever de toegang tot een vertrouwenspersoon voor je werknemers moet regelen. 

 

‘moeten werkgevers verplicht worden om een vertrouwenspersoon te contracteren?’

 

Sinds begin 2022 komen we helaas in de media veelvuldig het thema ‘ongewenste omgangsvormen tegen’. Dat gaat over bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, machtsmisbruik, pesten of discriminatie.

De cijfers liegen er niet om.

1 op de 8 medewerkers krijgt te maken met bovengenoemde ongewenst gedrag binnen zijn of haar organisatie. Helaas blijkt nog geen 40% van de mensen dit bespreekbaar durft te maken.

 

‘waarom spreekt 40% van de medewerkers zich niet uit?’ 

 

Het is nogal wat. Als een medewerker zijn verhaal moet doen tegenover iemand uit je organisatie. Durven uitspreken dat hij of zij ongewenst gedrag heeft ervaren van een collega. Ook al is die collega heel populair en misschien wel type ‘ideale schoonzoon’. 

De redenen om dit serieus te nemen zijn voor zowel jou als werkgever als voor de medewerker van groot belang.

 

‘risico’s liggen in het verschiet’

 

Je niet veilig of prettig voelen heeft tal van negatieve gevolgen. Denk aan stress en minder presteren en met een groot risico op (langdurig) verzuim (linken). Dat is allereerst vervelend voor de medewerker. Hij of zij kan getekend worden voor het leven. 

Maar jij als ondernemer krijgt hier ook last van. Werkstress en ziekteverzuim zit je niet op te wachten. Helaas is, zo blijkt uit de praktijk, de kans hierop zeer groot.

Als het ongewenst gedrag. in welke vorm dan ook, niet serieus opgepakt wordt mag je het risico dat de medewerker op den duur elders gaat werken zeker niet uitsluiten. Zowel ziekteverzuim of personeelsverloop zijn zeer vervelende gevolgen. Maar je kan deze risico’s echt verkleinen !

Ongewenst gedrag begint relatief onschuldig en klein. Het kan zelfs zo zijn dat de ‘veroorzaker’ dit zelf niet doorheeft. Maar het onschuldige maakt plaats voor structureel en vervelend gedrag. En wanneer zoekt een medewerker dan hulp? Hoe langer het duurt des groter wordt het om de stap te nemen.

 

‘aanstellen vertrouwenspersoon’

 

En daarom is het aanstellen van een vertrouwenspersoon van groot belang. Beschrijf dit niet alleen in een personeelshandboek. Maar maak het ontwerp van gesprek. 

 

‘maar ik krijg nooit meldingen van ongewenst gedrag’

 

Want blijf je realiseren: van iedere 8 medewerkers krijgt er gemiddeld 1 te maken met ongewenst gedrag. Heb je een bedrijf met 30 medewerkers en nooit komt er een melding van een medewerker dan is er werk aan de winkel !

Als werkgever wil je te allen tijden een veilige werkplek creëren voor je medewerkers. Een plek waar ze zich kunnen ontplooien en van maximale toegevoegde waarde zijn voor jouw organisatie: de collega’s en klanten. 

Dat gaat niet als medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag en dit vervolgens niet naar buiten durven brengen. Medewerkers die zich veilig voelen om zich uit te spreken, leren meer en sneller, excelleren en dragen daarmee nog meer bij aan het bedrijfssucces. Win-win dus.

Om je medewerkers een veilige werkplek te bieden geloven wij in de toegevoegde waarde van een extern vertrouwenspersoon. 

Meer weten? vragen@durfcompany.nl

 
 

 

Terug naar Blogpagina