Personeelshandboek voor minder personeelsgedoe

personeelshandboek voor minder personeelsgedoe

 
 

Personeelshandboek als basis 

Als je bedrijf groeit, groeit het gedoe vaak mee is alom het beeld. ‘Ik wens je veel personeel toe’ hoor je jammer genoeg nog vaak.

Hoe komt het dat dit beeld heerst wanneer je ondernemer bent en je bedrijf groeit? De rode draad die wij zien in de gesprekken met ondernemers is dat dit veel te maken met niet ‘in control’ zijn. Het gevoel dat zaken je ‘overkomen’ in plaats van dat je het goed hebt geregeld. Dat er vragen gesteld worden waar je niet eerder over hebt nagedacht. 

 

‘een goed personeelshandboek is niet ‘knippen en plakken’

 

Een personeelshandboek draagt actief bij aan minder gedoe. Je beschrijft namelijk de regels en richtlijnen die gelden in jouw bedrijf. Voor medewerkers en nieuwe medewerkers is het helder wat er verwacht wordt en wat ze van jou als werkgever mogen verwachten. Je creëert een uniform bedrijfsbeleid en voorkomt dat voor sommige medewerker, onbewust of bewust, andere regels gelden. 

Maar denk er niet te makkelijk over. Een goed personeelshandboek is echter geen ‘knip en plakwerk’. Een goed handboek kent regels, richtlijnen die passen bij de cultuur van jouw bedrijf. Als dit ook zo wordt opgesteld herkennen medewerkers de cultuur van het bedrijf erin. 

personeelshandboek is geen wetboek

‘maak er geen wetboek van’

 

Je kan het personeelshandboek zelf opstellen, iemand in de organisatie het laten opstellen of het schrijven ervan uitbesteden. Om te komen tot een handboek dat echt past bij jouw organisatie is het van belang dit stapsgewijs te doen. Voorkom in ieder geval dat het een wethandboek wordt qua stijl en omvang. Laat het fijn leesbaar zijn voor iedereen.

Hoe? Benader het positief. Ga uit wat er van mensen verwacht wordt. Beschrijf welk gedrag je graag ziet. Hoe wil je met elkaar samenwerken? Benoem vooral gewenst gedrag in plaats van wat je allemaal niet wilt. De toon die je hanteert draagt bij aan het draagvlak dat je bereikt. 

 

Laat je het handboek door een interne medewerker opstellen of doe je dit zelf dan volgt hier het 10-stappenplan om te komen tot een goed personeelshandboek: 

  1. Verzamel bestaande regels en richtlijnen.
  2. Inventariseer de wensen en behoeften van de ondernemer/ eigenaar.
  3. Schrijf het concept uit en leg dit voor aan het management.
  4. Verwerk de feedback in de definitieve versie.
  5. Is er een ondernemingsraad? Leg de definitieve versie ook aan hen voor.
  6. Voeg, indien passend, feedback-punten van medewerkers toe.
  7. Deel het personeelshandboek uit aan de medewerkers (digitaal of op papier).
  8. Licht het handboek toe en vraag om akkoord middels een handtekening van de medewerkers.
  9. Verzamel gedurende het jaar feedback en updates en pas het personeelshandboek één of twee maal per jaar aan.
  10. Naleving van regels en richtlijnen is noodzakelijk voor een geloofwaardige organisatie.

 

‘Gepersonaliseerd personeelshandboek’

 

Wil je een gepersonaliseerd personeelshandboek laten maken? DURF Company heeft een betaalbaar gepersonaliseerd personeelshandboek ontwikkeld met standaard hoofdstukken en waar mogelijk kan je dit personaliseren. Klik hier om meer informatie op te vragen.

 

‘vergeet niet de implementatie van het personeelshandboek’ 

 

Zeker wanneer medewerkers niet eerder een personeelshandboek hebben gehad is het mogelijk dat medewerkers hier best wat vragen over hebben. Onderschat dit niet. En vergeet niet: je krijgt maar één keer de kans om dit te introduceren, dus neem er de tijd voor En je krijgt maar één keer de kans om dit te introduceren, dus neem er de tijd voor. 

 

Voor meer informatie hebben we dit artikel geschreven. Hierin komt de implementatie van het personeelshandboek uitvoerig aan bod, evenals de borging, rechtsgeldigheid en veel meer handig tips.


‘een verkort arbeidscontract’

 

Een personeelshandboek zorgt dat arbeidscontracten een stuk compacter kunnen blijven. Hierbij kun je denken aan salaris, bonusregeling en werktijden. Lees hier meer over wat je wel of niet in een arbeidsovereenkomst wilt zetten.

Tot slot is het eenvoudiger om wijzigingen in een apart personeelshandboek bij te houden dan telkens het herzien arbeidscontracten.

 

Wil je meer weten over ons gepersonaliseerde personeelshandboek? Mail je vraag naar vragen@durfcompany.nl

 
 

 

 

Terug naar Blogpagina