Maak arbeidscontracten kort, helder en transparant

Maak het arbeidscontract beknopt, eenvoudig en plezierig om te lezen en voorkom het arbeidscontract een wetboek wordt.

 
 

Arbeidscontract? Maak het tot iets mooi’s !

Met regelmaat zien we ze. Arbeidscontracten waar de ‘taal uit een wetboek’ de overhand heeft. Waar de afdronk is: volgens mij begrijp ik het wel.

Waarom?

Want wat wil degene die deze zin heeft opgenomen in een arbeidscontract nu eigenlijk zeggen:

Je bent als werknemer verplicht de volle arbeid, kennis en vlijt aan te wenden ten behoeve van de werkgever. Hij verplicht zich zijn werkzaamheden te verrichten naar de aanwijzingen door of vanwege de werkgever gegeven, zulks met inachtneming van hetgeen is neergelegd in een professioneel statuut zoals dit door de beroepsgroep is geformuleerd.

 

‘veel arbeidscontracten moeilijk te begrijpen’

 

Passages in arbeidscontracten als hierboven zijn moeilijk te lezen en te begrijpen. Voor de medewerker en wellicht ook voor leidinggevende. Het gevaar schuilt erin dat de moeilijke teksten niet of slecht worden gelezen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Daarnaast zien we veelal een toon die dwingend is, afstandelijk en zeker niet van deze tijd.

Wij geloven dat het arbeidscontract een mooi moment zou moeten zijn ! Daar waar je de medewerker echt laat zien dat hij welkom is in jouw organisatie. In duidelijke, eenvoudige taal vertel je waar hij recht op heeft, wat de bijbehorende arbeidsvergoedingen zijn, verlofuren en duur van de arbeidsovereenkomst.

Het uitgangspunt bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers is toch dat je met elkaar een langdurige overeenkomst aangaat?

Dat begint bij de eerste indruk. Je hebt een bedrijf van deze tijd, een ‘moderne werkgever’ zoals dat tegenwoordig genoemd wordt, toch? De sollicitatieprocedure heeft geleid tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Want beiden hadden jullie het juiste gevoel, er was een klik en de kandidaat bleek ook inhoudelijk de rol te kunnen vervullen. En de kandidaat was enthousiast over je verhaal.

Maar hoe is dat bij het tekenen van een dikke arbeidsovereenkomst met moeilijke bewoording? Waar het voelt alsof het expres zo ouderwets is omschreven? Zou de kandidaat nog steeds zo enthousiast zijn als je het hem eerlijk zou vragen?

 

‘waarom dikke, moeilijke arbeidscontracten opstellen? het kan anders’ 

 

Een arbeidscontract van 8 of meer pagina’s? Daar geloven wij niet in. Eenvoudig, beknopt en helder taalgebruik, dat is een arbeidscontract volgens DURF Company, waar het tekenen een plezierig moment wordt ! Want bedenk eens hoe fijn je medewerker het zou vinden als hij een overeenkomst krijgt waar alle belangrijke afspraken die je met elkaar maakt op één A4-tje staan, in eenvoudig taalgebruik?

En stuur het arbeidscontract alsjeblieft niet op per post of e-mail hem niet. Neem dit samen met de medewerker door en doorloop dan gelijk het Personeelshandboek. Zo kan je vragen of onduidelijkheden direct wegnemen.

 

Nb

Medewerkers zeggen het vaak niet, maar het zijn juist die kleine puntjes die het verschil maken. En dat begint bij het eerste formele punt: het arbeidscontract. Alle overige bepalingen die voor alle medewerkers gelden benoem je in een Personeelshandboek

Werk je ook met stagiaires? Denk dan ook aan een goede stageovereenkomst.

Meer weten?

Meer weten? vragen@durfcompany.nl

 
 

 

Terug naar Blogpagina