Extern vertrouwenspersoon nodig? We geven 6 redenen

waaom een extern vertrouwenspersoon

 
 

6 redenen voor een externe vertrouwenspersoon

 

Uit de berichtgeving die we met elkaar gezien, gelezen en gehoord hebben is één ding duidelijk geworden. 

 

Het is voor heel veel medewerkers een grote stap om naar buiten te treden als er sprake is van ongewenste situaties op de werkvloer. Denk hierbij aan: (seksuele) intimidatie, agressie of pesten. Maar ook bepaalde humor kan ongewenst zijn, bijvoorbeeld wanneer dit gelinkt is aan geaardheid, afkomst of geloof en niet bij één keer blijft.

 

Mogelijk heb je in je bedrijf er al veel aan gedaan om een veilige werkomgeving te creëren. Misschien heb je zelfs intern iemand aangesteld als vertrouwenspersoon. Waarom dan toch een extern vertrouwenspersoon?

 

We geven je de 6 voornaamste redenen.

1. Een externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk 

Een extern vertrouwenspersoon heeft geen enkel belang in het bedrijf. Hij of zij zal niet aansturen op een uitkomst van een vertrouwenszaak die hem of haar goed uitkomt. Hij of zij stuurt er bijvoorbeeld wel op aan dat; iets intern bespreekbaar gemaakt wordt, dat de medewerker weerstand leert bieden, dat de kwestie informeel wordt afgehandeld etc. 

Daarnaast laat een externe vertrouwenspersoon zich nooit door leidinggevenden of andere belanghebbenden verleiden om de geheimhoudingsplicht te doorbreken. Wanneer er grote druk wordt uitgeoefend is dat voor een intern vertrouwenspersoon veel moeilijker.

 

2. Een externe vertrouwenspersoon is geen collega

Met een extern vertrouwenspersoon hoef je niet samen te werken. Vertrouwelijke informatie delen en je kwetsbaar durven opstellen is voor heel veel mensen lastig. Een veilige setting creëer je eenvoudiger door een extern vertrouwenspersoon aan te stellen, waarmee je de drempel zo laag mogelijk maakt voor een slachtoffer om zijn of haar verhaal te doen. 


3. Vertrouwenspersoon zijn is een vak 

Een extern vertrouwenspersoon behandelt vele zaken van ongewenst gedrag. Hij of zij bouwt hierdoor heel veel ervaring op, ook met complexe situaties. Een intern vertrouwenspersoon vervult deze rol naast andere rollen, waarbij de kans aanwezig is dat er beperkt tijd is voor deze neventaak. 

 

4. Een externe vertrouwenspersoon kijkt objectief

Hij of zij is geen onderdeel van de bedrijfscultuur. Daardoor ziet de extern vertrouwenspersoon scherp(er) hoe de sfeer is en waar de organisatie zich kan verbeteren. Een intern vertrouwenspersoon maakt al langer deel uit van de organisatie en kan daarmee ‘bedrijfsblind worden’.


5. Een externe vertrouwenspersoon is beter beschikbaar

Een interne vertrouwenspersoon vervult meerdere rollen, kan ziek zijn of op vakantie zijn. Een extern vertrouwenspersoon is sneller beschikbaar en heeft back-up geregeld zodat kwesties snel en adequaat opgepakt kunnen worden ook in geval van ziekte of verlof.


6. Geen zorgen over (de kosten van) bijscholing en certificering

Wanneer je werkt met een externe vertrouwenspersoon hoef je je niet druk te maken om (de kosten van) bijscholing en up-to-date blijven. Een extern vertrouwenspersoon is opgeleid, LVV gecertificeerd en zorgt zelf voor de jaarlijkse bijscholing. Werk je met een interne vertrouwenspersoon dan zal je als organisatie hier zelf in moet investeren. 

 

‘vertrouwenspersoon zijn gaat verder dan goed kunnen luisteren’

 

Want een vertrouwenspersoon zijn gaat veel verder dan iemand in de organisatie aanwijzen die ‘goed in de groep ligt’ of ‘goed kan luisteren’. Het vereist onder andere scholing, bijscholing en tijd om deze belangrijke rol goed te kunnen vervullen.

 

Ongewenste omgangsvormen komen veel vaker voor dan gedacht, maar blijven helaas vaak onzichtbaar.

 

‘ongewenst gedrag schadelijk voor mens èn organisatie’

 

En dat is schadelijk. Allereerst natuurlijk voor de medewerker in kwestie, maar ook voor de organisatie. De mogelijke gevolgen wanneer je (te) weinig aandacht hebt voor ongewenst gedrag:

  • verstoorde arbeidsverhoudingen;
  • prestaties die achterblijven;
  • langdurig ziekteverzuim;
  • (verhoogd) personeelsverloop. 

 

‘en de dader dan?’

 

En laten we vooral ook de dader van ongewenst gedrag niet vergeten. Ook deze persoon moet ergens terecht kunnen. Door als werkgever deze man of vrouw eveneens hulp te bieden om zijn of haar gedrag te veranderen ben je echt in staat een hoger doel te bereiken. 

Het is dus in het belang van een ieder hier oog voor te hebben en te houden. Daarom geloven wij dat een extern vertrouwenspersoon extra toegevoegde waarde biedt ten opzichte van een intern vertrouwenspersoon.

DURF Company is een HR bedrijf en focust zich op zijn HR activiteiten. Om te kunnen voldoen aan de behoefte die er is hebben we gezocht naar samenwerkingspartners. Externe vertrouwenspersonen die een opleiding tot vertrouwenspersoon hebben genoten, hun vak verstaan en een gecertificeerd zijn.

Ontdek onze externe vertrouwenspersonen.

Meer weten? Wij gaan graag vrijblijvend en in vertrouwen in gesprek.

 

Meer weten? vragen@durfcompany.nl

 
 

 

Terug naar Blogpagina