Digitaal arbeidsproces. Ben jij al zover?

Buddee creëert een werkomgeving van nu, door alle personeelszaken te bundelen in één digitale omgeving. Zo heb je als ondernemer en medewerker altijd je personeelszaken bij de hand, bespaar je tijd en behoud je je focus.

 
Juni 2021

Digitaal Personeelsdossier

 

FEIT: 37% van de Nederlandse bedrijven heeft z’n arbeidsprocessen geautomatiseerd.


Flexibiliteit staat of valt met digitale oplossingen. Voor veel ondernemers veranderde de wereld in maart 2020 van de een op de andere dag.

Wordt de wereld weer zoals voor Corona? Waarschijnlijk niet. Soms is dat misschien moeilijk of lastig. Maar feit is dat Corona echt een wake-up call zou moeten zijn voor ondernemers. De wereld digitaliseert en dwingt je om daar in mee te gaan. 

 


‘wat voor kansen liggen daar !’

 


Dit is ook de conclusie van het ‘Future of Jobs Report 2020′ van het World Economic Forum (WEF). ‘Het digitaliseren van arbeidsprocessen staat, mede door de corona crisis, hoog op het actielijstje van veel bedrijven, blijkt uit dit rapport.’

 

Enkele cijfers (Nederlandse bedrijven):

  • 88 procent van de bedrijven zet in op het creëren van meer mogelijkheden voor medewerkers om vanuit huis te laten werken.
  • 96 procent van de bedrijven geeft digitalisering van arbeidsprocessen een hoge prioriteit.

 


‘waarom?’

 


Op gebied van Personeel & Organisatie is er een wereld te winnen voor jou als ondernemer. En dat kan klein beginnen. Stel voor als je je personeelsgegevens zou digitaliseren. De voordelen van HRM-software:

  • Tijdbesparing. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van de verlofbalansen, verzuimpercentages, urenregistratie, declaraties en de fysieke personeelsdossiers. 
  • Eén digitaal personeelsdossier. Alle belangrijke gegevens en documenten binnen één online HRM-pakket. Je hebt altijd en overal inzicht, overzicht en het zoekraken van documenten is verleden tijd!
  • Employee Self Service. Medewerker kunnen bijvoorbeeld eigen loonstroken, verlofbalansen en ziekteverzuimgegevens inzien. E-HRM maakt het mogelijk je medewerkers meer te betrekken bij eenvoudige personeelszaken. Zij kunnen zelf hun gegevens inzien, toevoegen en wijzigen. 
  • Automatische reminders. Een modern HRM-platform geeft je de mogelijkheid om automatische reminders en notificaties aan te maken. Denk aan het automatisch op de hoogte stellen van bijvoorbeeld van arbeidscontracten. Dankzij slimme workflows vergeet je nooit meer eenvoudige taken.
  • Slimme rapportages die betrekking hebben op cruciale onderdelen in jouw bedrijf: verzuim, verlof, overuren en arbeidscontracten.

 


‘minder administratieve rompslomp en minder fouten’

 


Het zoveel mogelijk digitaliseren van ‘HR-werk’ biedt enorme kansen. Medewerkers kunnen via een app toegang krijgen tot voor hen relevante informatie. Een ziekmelding of verlofaanvraag, maar ook toegang krijgen tot hun eigen personeelsdossier.

Bijkomend voordeel: er zullen veel minder administratieve fouten ontstaan. Naast het feit dat handmatige handelingen veel tijd kosten, zijn ze ook nog eens foutgevoelig. Eén typefoutje en er klopt iets niet in je administratie. Het deels automatiseren en digitaliseren van HR-processen, helpt om fouten te voorkomen.

 


‘thuiswerken nog eenvoudiger’

 


Gemak dient de mens. Voor de HR-medewerker zelf is het nog eenvoudiger om vaker thuis te werken. Want waar je ook werkt: als je toegang hebt tot HR-informatie is de locatie van ondergeschikt belang. Ook dat vergroot de flexibiliteit.

Misschien is het niet altijd nodig, maar steeds meer willen medewerkers de mogelijkheid hebben om te kunnen werken. Hoe fijn is het niet als je onverwacht op tijd naar huis moet en dan vanuit huis toch je werk eenvoudig kunt afronden? Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

 

‘24/7 inzicht’

 


Voor jou als ondernemer geeft het digitaliseren van je personeelsdossiers talloze voordelen. Want, realiseer je eens hoeveel dossiers je van iedere medewerker hebt. Een kleine greep uit de hoeveelheid gegevens die je van iedere medewerker hebt: identiteitsgegevens, arbeidscontracten, functionerings- en voortgangsgesprekken, vakantieroosters, verzuimregistratie, verlofbriefjes, urenregistratie, bedrijfsartikelen (auto, laptop telefoon, overige bedrijfsmiddelen).

Staan die nu allemaal keurig bij elkaar? Heb je altijd alle gegevens zo paraat of is het regelmatig zoeken in Word en Excel-documenten naar de actuele gegevens?

Ontdek de mogelijkheden van gebruiksvriendelijke HRM-software.

Wil je meer structuur aanbrengen in je personeelsadministratie? Lees hier verder hoe je met kleine stappen grote resultaten kan boeken.

Meer weten? vragen@durfcompany.nl

 
 

 

 

Terug naar Blogpagina